ആശംസകള്‍ / പ്രതികരണങ്ങള്‍ / സന്ദേശങ്ങള്‍
ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ അതിയായ താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രചാരണത്തിനും വിപുലീകരണത്തിലും വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Email
Password
 

Not yet a member?
Register Now! [Very Simple Form, Only 3 required fields]


Forget your password?
Click here to get your password
Name *
Email *
Password *
Phone
Designation
Image
 
Native Place
Native District
Native State
Native Country
 
Current Location
Current Country
Already Registered? Please Login
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
swairbum
hofguaky

 
swairbum
hofguaky

JyI=
 
swairbum
hofguaky

20
 
swairbum
hofguaky

@@cDRGR
 
swairbum
hofguaky

20
 
swairbum
hofguaky

1
 
swairbum
hofguaky

20
 
swairbum
hofguaky

 
swairbum
hofguaky

1'"
 
swairbum
hofguaky

20
 

20
 
swairbum
hofguaky

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
 
swairbum
hofguaky

20
 
swairbum
hofguaky

സുജൂദിൽ അല്ലാഹുവോട് ഏറ്റവും അടുത്താണ് ഒരു അടിമ . സുജൂദിൽ പ്രാർത്ഥന വർധിപ്പിക്കുക എന്ന് നബി സ്.. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫർദ് നമസ്കാരത്തിൽ വർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ . അത്തറും നേരം സുജൂദി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ?
 
Abdul Latheef.
Tour opreting kerala

ചില ഹദീസുകൾ ഒന്നും ഇതിൽ ലഭ്യമല്ല . അത് ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം . ഞൻ പലപ്പോളും ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു കമ്പ്ലീറ്റ് റഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് . പക്ഷെ ചില ഹദീസുകൾ ത്തിൽ ലഭ്യമല്ല.. അതുപോലെ തന്നെ ചില അദീസുകൾക് ഒന്ൻ റഫറൻസ് നമ്പർ ഇല്ല.
 
Aleesha sajid

മന്ദബുദ്ധികൾ, ഹിജഡകൾ, വികലാംഗർ എന്നിവരെ കുറിച്ച് വിശുദ്ദ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും എന്ത് പറയുന്നു.? ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്ത്?
 
Hakkeem

സത്യം (അഥവാ ആണയിടൽ ) ഉദാ: കാലം തന്നെ സത്യം പ്രഭാതം തന്നെ സത്യം. ഇരട്ടയും ഒറ്റയും തന്നെ സത്യം. രാത്രി സഞ്ചരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെസത്യം,, തുടങ്ങിയ ( സത്യം)ആണയിടൽ
 
Muhammed Shafi
sales

الحمد لله. I liked this app very much. May Allah shower upon you all who developed designed this for us. شكرا
 
sumayyashafeeque
sumi

ഈ സംരഭത്തിന് വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടോ?
 
Shamsir
Manager

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10