ആശംസകള്‍ / പ്രതികരണങ്ങള്‍ / സന്ദേശങ്ങള്‍
ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ അതിയായ താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രചാരണത്തിനും വിപുലീകരണത്തിലും വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Email
Password
 

Not yet a member?
Register Now! [Very Simple Form, Only 3 required fields]


Forget your password?
Click here to get your password
Name *
Email *
Password *
Phone
Designation
Image
 
Native Place
Native District
Native State
Native Country
 
Current Location
Current Country
Already Registered? Please Login
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Masha Allah
 
jamsheed
driver

Aslamu alaikum.....alhamdulillah...
 
aflakokkoli

വളരീയധികം അറിവ് നല്കുന്നു
 
ASHIQ

അള്ളാഹു ബര്കത് ചെയ്യട്ടെ
 
musthafa
Electrician

അസ്സലാമുഅലൈകും
 
Byju

many more information this prophet
 
salim

we need more information about yahya prophet (IN MALAYALAM)
 
salim

അസ്സലാമു അലൈക്കും,..മാഷാഹ് അല്ലാഹ് ..എന്റെയരിക്കെ ഹുദാ ഫൌണ്ടേഷൻ ന്റെ ഖുറാൻ സീ ഡീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് വര്ക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്നാണ് ഇത് കണ്ടതും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഒന് ഓടിച്ചു പോയി നോക്കിയതും. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്.നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവര്ത്തനത്തിന് നാഥൻ അര്ഹമായ പ്രതിഭലം നൽകുമാറാകട്ടെ..ആമീൻ
 
abdullah muhammad basheer
Electrical Tech'n

Assalamu അലൈകും I am not able to read ur welcome message due to font problem. വാസ്സലം Mohamed Ashraf
 
Mohamed Ashraf T. P.
Accountant

ഖുറാനിലെ ആശയങ്ങളെ അറിയുവാന്‍ കഴിയുന്ന വളര ഉപകാരപ്രദമായ വെബ്സൈറ്റ്
 
Asharaf Ali Kattissery
Qatar

അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങള്കുണ്ടാവട്ടെ, this site is very very helpful...
 
samad

നാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ അതികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്ത്കൊണ്ടെന്നാൽ, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുരിച്ചു പഠിക്കാൻ ആഘ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാള്ക്കും ഇതു വളരെയതികം ഉപയോഗപ്രതമാൻ . തങ്ങള്ക്കും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു ഒരായിരം അനുഘ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയട്ടെ എന്ന് നാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നു . ഇതിനുപിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച് അറിയാൻ താത്പര്യമുണ്ട് . അല്ലാഹു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ . എല്ലാവിദ ബാവുകങ്ങലോടെയും അബ്ദുൽ അനീസ്‌ കടവത്ത്
 
Abdul Anees
Video Editor

തവക്കല്ത് അല്ലലാഹ്
 
aneeshbabu
technical professional

മാഷ അല്ല്.......
 
aneeshbabu
technical professional

അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആമീൻ
 
Subair Kandakkeel

അസ്സലാമു അലൈക്കും
 
Subair Kandakkeel

ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും pdf ആയി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു
 
shamsudeen
Teacher

assalamu alaikum.
 
uvais
engineer

ഈ അറിവ് പകര്ന്നു തരാൻ സഹായിച്ച അല്ലവര്ക്കും അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം ചൊരിയട്ടെ. ഇഫ്താർ ഹാളിൽ ഇന്ന് ഇതിൽ ചില ഹദീസുകളും ഖുർആൻ വചനങ്ങളും ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വായിക്കുന്നവര്ക്ക് അള്ളാഹു സുബുഹനവുത്താല വഴികാട്ടട്ടേ !
 
NIYAS ALI

അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫ്രെണ്ട്സ് അല്ലവര്ക്കും അന്റ്റെ ramathan ആശംസകൾ
 
muhammadali

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10