ആശംസകള്‍ / പ്രതികരണങ്ങള്‍ / സന്ദേശങ്ങള്‍
ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ അതിയായ താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രചാരണത്തിനും വിപുലീകരണത്തിലും വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Email
Password
 

Not yet a member?
Register Now! [Very Simple Form, Only 3 required fields]


Forget your password?
Click here to get your password
Name *
Email *
Password *
Phone
Designation
Image
 
Native Place
Native District
Native State
Native Country
 
Current Location
Current Country
Already Registered? Please Login
 
 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

ഇതിന്റെ പ്രായോജകർ ആരാണ് എനിക്ക് കുനൂതിനെ കുറിച്ച കുറച്ചും കൂടി അറിവ് ലഭിക്കണം കാരണം സ്ഥിരമായി സുബ്ഹിക്ക് ഒതിയിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓതാൻ പറ്റാറില്ല അറിയിക്കുമല്ലോ
 
Hamza
No

g
 
sameer

അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കെട്ടെ.
 
Abdul Naseer

അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്‌ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഇതിന്റെ ബാരവഹി കള്‍ക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നല്കട്ടെ
 
nazim.n

അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കെട്ടെ.
 
shakkeer

Very good attempt.. wish your team all success.. Insha Allah.
 
Nasarudeen

അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്‌ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഇതിന്റെ ബരവഹികല്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നല്കട്ടെ
 
faisalabdulla
interior designer

thanks dear team may god bless u all
 
ayoob
u a e

അസ്സലാമു അലൈകും
 
sharafali.av

assalamubalaikum
 
afsalkader

assalamubalaikum
 
afsalkader

മാശാഹ് അല്ലാഹ് ...ഇതിന്റെ പിന്നില്‍ പ്രയത്നിച്ചവര്‍ക്ക് അല്ലാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നല്‍കട്ടെ
 
siddiqtvm

അസ്സലാമു അലൈകും
 
RAFEEK
studant

i lyk this website very much bcoz here i can find some interesting articles + videos :)
 
ameesh

I believed, you are in right path for spreading Quran & Muhammad (S) message
 
Hakeema.V.K
Statistical Assistant

asslamualikum ...
 
fasil

അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
 
hamsa

അമാനി മൌലവിയുടെ ഖുറാൻ തഫ്സീർ പൂര്ണ്ണമായും ഈ സൈറ്റിൽ കൊടുത്താൽ വളരെ ഏറെ ഉപകാരപ്രദം ആകുമായിരുന്നു. ഇതിനു മുന്‍കൈ എടുത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ആമീൻ !!!
 
Mohd Nizar
Accountant

ജശക്കല്ലഹ് ഖൈര്‍........
 
nooh rasheed

അസ്സലാമു അലൈകും ഇതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആയതുകൊണ്ട് ethinte സംരംബകര്ക് അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നല്‍കട്ടെ അമീന്‍
 
noushadpp5151@yahoo.com
999

 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12